de-sign.cz
SUPER-BOWL 2013

SUPER-BOWL 2013

SUPER-BOWL 2013 (v minulosti získal nominace na Cenu šéfredaktorů
Designbloku 2011, Czech Grand Design 2011 a Czech Grand Design 2012)
v nové limitované sérii 30 signovaných kusů, vystavených na přehlídce
Designblok 2013 v rámci akce DE-SIGN BISTRO (spolupráce s Bistro 8).
/
SUPER-BOWL 2013 (in the past received nominations for Editors Award
Designblok 2011 Czech Grand Design 2011 Czech Grand Design 2012)
the new limited edition of 30 signed pieces exhibited at the show Designblok
2013 within the event BISTRO DE-SIGN (collaboration with Bistro 8).

autoři / artists SUPER-BOWL 2013:
Michal Bednář
Anders Grønlien
Jiří Havlíček
Pavel Karous
Pavla Malinová a Filip Kraus
Elisabeth Moch
Palermo
Tomáš Přidal
Štěpánka Šimlová
Tomáš Vaněk