de-sign.cz
DRN

DRN

DRN je keramický květináč-kořenáč vytvořený na základě autentického
kusu země. Každá hrouda hlíny, která posloužila jako model, je svázána
s konkrétním místem a člověkem. Ten vzal do ruky rýč a zaznamenal jeden
moment v čase a prostoru. Vznikla tak originální stopa určující výslednou
podobu květináče – vypravěče příběhu o místě, které už se možná dávno
změnilo, anebo zcela zmizelo.
Naše Drny jsou nádoby z pálené hlíny různých rozměrů usazené v miskách
na spodní vodu.
Nechceme zastínit květinu nádobou, ze které roste, nechceme odvádět
pohled od jejích květů, listů a stonku. Drn je jen kus země pro rostlinu,
kterou si neseme s sebou domů.
/
DRN (TURF) is the ceramic flowerpot based on an authentic piece of land.
Each lump of the clay that served as the model is tied to a particular place
and person. He picked up the spade and scored one moment in the time
and space. This gave rise to the original footprint determining the final form
of flowerpots – the narrator of the story about a place that might already
have changed or disappeared entirely.
Our turf is made of fired clay of various sizes established in trays for
ground water.
We do not overshadow the flowers, which grow, we do not want to pay
view from its blooms, leaves and stems. DRN is just a piece of land for
the plant, which we carry home with us.