de-sign.cz

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží ve výši stanoveného poštovného + manipulačního poplatku 100 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), mohou být postoupeny společnosti k vymáhání pohledávek.

OBJEDNÁVKY

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, nebo e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, hmotnost, kapacita a ostatní údaje (pokud jsou uvedeny na našich stránkách), jsou údaji nezávaznými a mají orientační charakter.

V případě zájmu o přesné údaje nás prosím kontaktujte.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, nebo jedná-li se o zboží křehké povahy, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky teprve po osobní nebo telefonické domluvě.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.
V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete bez udání důvodů do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

DODACÍ PODMÍNKY

Standardní dodací lhůta se liší způsobem doručení, který si vybírá kupující. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. K doručení zboží využíváme služeb České pošty. De-sign.cz neručí za zboží během přepravy a nemůže tak zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně ohlásit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta po České republice je obvykle 3-7 pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li uvedeno jinak. Tato doba zahrnuje také dobu, během které zásilku přepravuje pošta. Balíky běžně odesíláme dvakrát týdně, proto prosím počítejte s časovou rezervou. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

OSOBNÍ ODBĚR

Vámi objednané zboží si můžete převzít i osobně a bez nutnosti platit poštovné. Zboží lze vyzvednout v kamenném obchodě de-sign.cz v Praze 7 (Sládkova7) v otevírací době, nebo v jinou, předem smluvenou dobu. Do zprávy k objednávce stačí toto přání poznamenat a my se Vám ozveme, abychom domluvili konkrétní čas. Předchozí domluva je nutná. Poštovné ani balné v tomto případě neplatíte a v případě nákupu křehkého zboží neriskujete jeho poškození během přepravy.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh.

Postup je následovný:

Co nejdříve po obdržení zásilky nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu, nebo po telefonu a sdělte nám jaké zboží máte a za co jej chcete vyměnit. Pokud jste s námi dohodnuti na výměně, zašlete nepoužité a nepoškozené zboží v originálním balení spolu s originálem faktury a kopiií stvrzenky o zaplacení zpět na naši korespondenční adresu (pozor, liší se od adresy kamenného obchodu). Zboží neposílejte dobírkou, ale jako doporučený balík, nebo doporučenou zásilku! Zásilku označte jako výměnu a případně přiložte výtisk dopisů z mailové komunikace. Lhůta ve které lze zboží vyměnit, je 14 dnů od převzetí zásilky. Pokud je cena požadovaného zboží odlišná od původní, rozdíl z ceny vyrovnáme po domluvě bankovním převodem.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží na naší straně.

 


 

Zákony a předpisy:
- zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku

- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů