de-sign.cz

DRN 2013 – Krejcárek – E

DRN  – keramický květináč vytvořený na základě autentického kusu země. Design: Antonín Tomášek

Více informací

Cena

640,00 Kč

2 - dostupné kusy

DRN je keramický květináč-kořenáč vytvořený na základě autentického kusu země.
Každá hrouda hlíny, která posloužila jako model, je svázána s konkrétním místem a člověkem.
Ten vzal do ruky rýč a zaznamenal jeden moment v čase a prostoru. Vznikla tak originální stopa
určující výslednou podobu květináče – vypravěče příběhu o místě, které už se možná dávno
změnilo, anebo zcela zmizelo.

Naše Drny jsou nádoby z pálené hlíny různých rozměrů usazené v miskách na spodní vodu.

Nechceme zastínit květinu nádobou, ze které roste, nechceme odvádět pohled od jejích květů,
listů a stonku. Drn je jen kus země pro rostlinu, kterou si neseme s sebou domů.

/

DRN (TURF) is the ceramic flowerpot based on an authentic piece of land. Each lump of the clay
that served as the model is tied to a particular place and person. He picked up the spade and scored
one moment in the time and space. This gave rise to the original footprint determining the final form
of flowerpots – the narrator of the story about a place that might already have changed or
disappeared entirely.

Our turf is made of fired clay of various sizes established in trays for ground water.

We do not overshadow the flowers, which grow, we do not want to pay view from its blooms,
leaves and stems. DRN is just a piece of land for the plant, which we carry home with us.

 

www.drny.cz

 

Technické parametry:

Květináč-kořenáč DRN je vyroben z pálené hlíny a díky své prodyšnosti umožňuje květinám dýchat.
Miska pod DRN je vyrobena z laboratorního skla.

Různé rozměry květináče a misky umožňují kombinace a variabilní využití při pěstování drobných
pokojových i vzrostlejších rostlin. Autory drnů, které posloužily jako model, jsou osadníci zahrádek
v kolonii Krejcárek na Praze 8.

/

Technical parameters:

Flowerpot DRN is made of fired clay and thanks to its breathability allows the flowers to breathe.
The tray is made of a laboratorial glass.

The various dimensions of flowerpots and trays allow a variable use to grow small potted
and taller plant. The authors of the turfs, which served as a model, are the settlers of
the colony Krejcárek gardens on Prague 8.

 

GPS Loc – DRN Krejcárek 2013: http://www.mapy.cz/s/8BvF

 

Design: Antonín Tomášek

Produkce / Production: de-sign.cz

Foto / Photo: Michal Ureš (DRN Krejcárek zahrádky / gardens), Hynek Alt (DRN produkt / product)